אין לגלוש באתר בשבת - אתר שומר שבת


לפרטים נוספים חייגו 
0506226699

בס"ד
ההיבט הרוחני של המרכיבים


קמח: כשם שנתן לנו הבורא את החיטה כדי לגדלה ולהשביחה, כך גם לגבי החיים שהוא נתן לנו-להתעלות, להשביח אותם, לטפח אותם, לזכות אותנו לגדול ברוחניות ולהתקדש.
קמח מסמל את ההזדמנות שלנו להיות שותפים בבריאה. האישה מנפה את הקמח, מכינה את העיסה, לשה, מברכת ואופה. היא משביחה את המוצר המוגמר ונותנת חיים לכל משפחתה בקימה את מצוות ה'. יהי רצון ה' יתברך שנזכה לדעת וחכמה ולהשתמש בהן רק לטוב. שנדע לבחור בחיים האמיתייםשמזכה אותנו בדרך התורה.

שמרים: הבעבוע של השמרים יכול לסמל שמחה והתלהבות, ואילו היכולת שלהם להחמיץ את העיסה מסמלת את היצר הרע, המנסה להחמיץ את נזר הבריאה-האדם, בעיקר על-ידי הגאוה. שמרים מלשון שומרים. אנו שומרים עצמנו ממידות רעות ובפרט ממידות ריות אלה-הגאווה והכעס, בעזרת מידת השמחה. יהי רצון שהשם ישמור את עם ישראל, ישמור אותנו ממידות רעות ומהיצר הרע, שנזכה לשמור על כל מוצא פינו (איסורי לשון הרע), על הבריאות שלנו, ושנזכה למידת השמחה.

סוכר: המתיקות של הסוכר מסמלת אהבה ואדיבות וכן את הנועם והרכות. יהי רצון שנזכה לגלות מתיקות לסובבים אותנו, שנזכה לעין טובה דרכה נראה רק את הטוב בכל דבר. ויהי רצון שה' ימחל לנו וימתיק לנו את הדינים.

מים: "אין מים אלא תורה" - התורה משולה למים. בכל דבר המים מכניסים חיים ואיכות. המים מסייעים לכל המרכיבים להפוך לעיסה אחת, יוצרים מעין הרמוניה של כל המרכיבים ומחברים אותם יחד עד לקבלת עיסה. יהי רצון שנזכה כולנו להתחבר לתורה בכל רגע מחיינו. ויהי רצון שנזכה לאחדות בין כל עם ישראל, שהרי התורה משולה למים, למרכיב שמחבר ומגבש את כל מרכיבי הלחם או החלה, כך גם בינינו.

מלח: מלח צריך לשים בכמות המדויקת כדי להשיג את השפעתו באוכל. כך הוא הדבר לגבי מידות הנפש שלנו, התכונות שלנו-שיהיו במידה הנכונה. יהי רצון שנזכה שבורא עולם ידריך אותנו ויוביל אותנו בכל מידה ותכונה בדרך הזהב, בשביל האמצע, ושלא נסטה מדרך הישר ונעבור חלילה על הצווים שלו.

שמן: האור מסמל את חכמת התורה, קדושה ואדיבות, המלך, הכהנים והכלים הקדושים של בית המקד היו נמשחים בשמן, "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו', כ"ג). יהי רצון שהשם יתברך ימטיר עלינו מברכתו עד בלי די ושנזכה למשיח במהרה בימינו, אמן.

לאחר שמערבבים את כל המרכיבים העיסה תופחת והופכת לעיסה אחידה וממנה עושים חלות בצורות שונות לפני שמכניסים לתנור מורחים בביצה ומפזרים שומשום. יהי רצון שהקב"ה מלך מלכי המלכים יתן לנו לעשות מעשים טובים ומצוות ושיהיה לנו רווחה כלכלית ועוד... כמו השומשום.

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים